Υπολογισμός Μορίων

*ΝΕΟ* – Συνδεθείτε εδώ ώστε να μπορείτε να έχετε παραπάνω επιλογές υπολογισμού:

Οδηγός Σταδιοδρομίας – Στρατηγάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: *Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της εφαρμογής, χρησιμοποιείστε Google Chrome*

 • Επιλέξτε ομάδα προσανατολισμού και στη συνέχεια εισαγάγετε τους γραπτούς βαθμούς των μαθημάτων (από 0 μέχρι 20 με προσέγγιση δεκάτου).
 • Επιλέξτε το 4ο μάθημα από τη λίστα για να ανοίξετε το επιστημονικό πεδίο που θέλετε.
  Αν δεν επιλέξετε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα ως “4ο Μάθημα”, τότε με τον ίδιο βαθμό η παραπάνω φόρμα υπολογίζει σε “θεωρητικό επίπεδο” τα μόρια για κάθε Επιστημονικό Πεδίο της εκάστοτε Ομάδας Προσανατολισμού. (Παρέχεται για δικιά σας ευκολία, έτσι ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς “4ο Μάθημα”)
 • Επιλέξτε το 5ο μάθημα από τη λίστα αν θέλετε να ανοίξετε και κάποιο άλλο επιστημονικό πεδίο.
 • Αν θέλετε να δώσετε κάποιο ειδικό μάθημα, επιλέξτε τον αντίστοιχο συντελεστή του μαθήματος από τη λίστα των Ειδικών Μαθημάτων.
 • Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
 • Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
 • Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
 • Ειδικά μαθήματα με Συντελεστή 2: (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Αρμονία, Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών, ξένων γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
 • Ειδικά μαθήματα με Συντελεστή 1: (Ελεύθερο Σχέδιο για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων, όλες οι υπόλοιπες σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας)
 • Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).
 • Στο τέλος πατήστε το κουμπί “Υπολόγισε” για να υπολογίσετε τα μοριά σας, το κουμπί “Εκτύπωσε” για να εκτυπώσετε τα μόριά σας ή το κουμπί “Καθάρισε” για να καθαρίσετε τους γραπτούς βαθμούς της φόρμας.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ: Το παρόν πρόγραμμα για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων των Πανελλήνιων Εξετάσεων δεν είναι το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Μπορεί να προκύψουν διαφορές στα υπολογισθέντα μόρια με τα επίσημα.

Το πρόγραμμα παρέχεται ως έχει και ο δημιουργός του δεν φέρει καμιά ευθύνη.

Η εφαρμογή έχει δεχτεί μερικές μετατροπές απο τρίτο.