Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018

Επιλέξτε Ομάδα Προσανατολισμού:

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Γραπτός Βαθμός
5ο Μάθημα
Ειδικά Μαθήματα
Επιστημονικά Πεδία Μόρια
1ο Ε.Π. (Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές)
2ο Ε.Π. (Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες)
3ο Ε.Π. (Επιστήμες Υγείας & Ζωής)
4ο Ε.Π. (Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορική)