ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τα φροντιστήριά μας παρέχουν για τα μαθήματα του γυμνασίου δύο επιλογές:

Α. Καθημερινή μελέτη γυμνασίου

“ΟΧΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ
—————————————————–—-
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ !!!”

 

  • Καθημερινή Μελέτη και

  • Προετοιμασία όλων των Μαθημάτων της επόμενης ημέρας

  • Διαχείριση Χρόνου

  • Ασκήσεις Εμπέδωσης

  • Δωρεάν Βιβλία Προοπτικής

  • Σωστή Προετοιμασία για το Λύκειο

Β. Φροντιστηριακό μάθημα

Α’ Γυμνασίου                  Β’ Γυμνασίου
3 ώρες μαθηματικά           3 ώρες μαθηματικά
2 ώρες αρχαία                   2 ώρες Φυσική – Χημεία
1 ώρα γλώσσα                  2 ώρες αρχαία
1 ώρα ιστορία                    1 ώρα γλώσσα
                                           1 ώρα ιστορία

Γ’ Γυμνασίου
3 ώρες μαθηματικά
2 ώρες Φυσική – Χημεία
2 ώρες αρχαία
1 ώρα γλώσσα
1 ώρα ιστορία

* Ενδέχεται να μην υπάρχουν και οι δύο επιλογές σε όλες τις φροντιστηριακές μονάδες