Όσοι θα είναι υποψήφιοι σε ένα επιστημονικό πεδίο θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα, ενώ όσοι θα είναι υποψήφιοι σε δύο επιστημονικά πεδία θα εξεταστούν και σε πέμπτο μάθημα.

Σύμφωνα με τον νόμο 4485/17 άρθρο 74, τα Επιστημονικά πεδία είναι τέσσερα :

1ο Ανθρωπιστικές Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Σύμφωνα με την Υ.Α.Φ.253/142542/Α5 , ΦΕΚ 2955/τ.Β΄/31-08-2017 ,οι σχολές και τα τμήματα κατανέμονται στα τέσσερα επιστημονικά πεδία ως εξής :

Σχολές και τμήματα 1ου Επιστημονικού Πεδίου

Σχολές και τμήματα 2ου Επιστημονικού Πεδίου

Σχολές και τμήματα 3ου Επιστημονικού Πεδίου

Σχολές και τμήματα 4ου Επιστημονικού Πεδίου