Προοπτική με Επιτυχία

Εκπαίδευση & Σταδιοδρομία

Έναρξη Θερινών Τμημάτων 

Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου

Τρίτη 14/06/2022

Διάρκεια 7 εβδομάδες 


Ακολουθήστε μας!


Τα Φροντιστήρια Προοπτική σε συνεργασία με τον Οδηγό Σταδιοδρομίας του Στράτου Στρατηγάκη σας παρέχουν όλες τις σχετικές υπηρεσίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ