Προοπτική με Επιτυχία

Εκπαίδευση & Σταδιοδρομία

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Κυριακή 09 Απριλίου 2023

στις 10:00


Ακολουθήστε μας!


Τα Φροντιστήρια Προοπτική σε συνεργασία με τον Οδηγό Σταδιοδρομίας του Στράτου Στρατηγάκη σας παρέχουν όλες τις σχετικές υπηρεσίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ