Έναρξη μαθημάτων

Καλοκαιρινής Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019


Ακολουθήστε μας στο Facebook!


Τα Φροντιστήρια Προοπτική σε συνεργασία με τον Οδηγό Σταδιοδρομίας του Στράτου Στρατηγάκη σας παρέχουν όλες τις σχετικές υπηρεσίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ