Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(4 ώρες/εβδομάδα)

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(4 ώρες/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(5 ώρες/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 16 ώρες/εβδομάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(5 ώρες/εβδομάδα)

Α.Ε.Π.Π. (3 ώρες/εβδομάδα)

Α.Ο.Θ. (3 ώρες/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ:  14 ώρες/εβδομάδα

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν/Ε ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(4 ώρες/εβδομάδα)

ΧΗΜΕΙΑ (4 ώρες/εβδομάδα)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (3 ώρες/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 14 ώρες/εβδομάδα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΑΡΧΑΙΑ (5 ώρες/εβδομάδα)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (3 ώρες/εβδομάδα)

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (3 ώρες/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 14 ώρες/εβδομάδα

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ (3 ώρες/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(3 ώρες/εβδομάδα)

Ν/Ε ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(3 ώρες/εβδομάδα)


ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΧΗΜΕΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 14ώρες/εβδομάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ (3 ώρες/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(3 ώρες/εβδομάδα)

Ν/Ε ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (2 ώρα/εβδομάδα)

Α.Ο.Θ (1 ώρα/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 12 ώρες/εβδομάδα

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν/Ε ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΧΗΜΕΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1 ώρες/εβδομάδα)

ΑΛΓΕΒΡΑ (3 ώρες/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 12 ώρες/εβδομάδα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(4 ώρες/εβδομάδα)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ  (1 ώρα/εβδομάδα)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(1 ώρα/εβδομάδα)

Ν/Ε ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΑΛΓΕΒΡΑ (3 ώρες/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 12 ώρες/εβδομάδα

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ   (3 ώρες/εβδομάδα)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ   (2 ώρες/εβδομάδα)
ΦΥΣΙΚΗ   (2 ώρες/εβδομάδα)
ΧΗΜΕΙΑ   (1 ώρα/εβδομάδα)
ΑΡΧΑΙΑ   (2 ώρες/εβδομάδα)
ΕΚΘΕΣΗ   (3 ώρες/εβδομάδα)

*Οι ώρες των μαθημάτων μπορεί να διαφέρουν ανά εκπαιδευτική μονάδα