Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ :

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (3 ώρες/εβδομάδα)
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (4 ώρες/εβδομάδα)
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (4 ώρες/εβδομάδα)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ώρες/εβδομάδα)


ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ :

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (3 ώρες/εβδομάδα)
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (4 ώρες/εβδομάδα)
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (4 ώρες/εβδομάδα)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (4 ώρες/εβδομάδα)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ :

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (3 ώρες/εβδομάδα)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (6 ώρες/εβδομάδα)
Α.Ε.Π.Π. (3 ώρες/εβδομάδα)
Α.Ο.Θ. (3 ώρες/εβδομάδα)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ :

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (3 ώρες/εβδομάδα)
ΑΡΧΑΙΑ (5 ώρες/εβδομάδα)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (4 ώρες/εβδομάδα)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (3 ώρες/εβδομάδα)

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ :

ΑΛΓΕΒΡΑ (3 ώρες/εβδομάδα)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (3 ώρες/εβδομάδα)
ΕΚΘΕΣΗ (2 ώρες/εβδομάδα)
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (3 ώρες/εβδομάδα)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ :

ΧΗΜΕΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ :

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (4 ώρες/εβδομάδα)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1 ώρα/εβδομάδα)
ΕΚΘΕΣΗ (2 ώρες/εβδομάδα)
ΑΛΓΕΒΡΑ (3 ώρες/εβδομάδα)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ :

ΧΗΜΕΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα)

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ   (3 ώρες/εβδομάδα)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ   (2 ώρες/εβδομάδα)
ΦΥΣΙΚΗ   (2 ώρες/εβδομάδα)
ΧΗΜΕΙΑ   (1 ώρα/εβδομάδα)
ΑΡΧΑΙΑ   (2 ώρες/εβδομάδα)
ΕΚΘΕΣΗ   (2 ώρες/εβδομάδα)

*Οι ώρες των μαθημάτων μπορεί να διαφέρουν ανά εκπαιδευτική μονάδα