• Α.Ε.Ι. – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016 78% 78%
  • Τ.Ε.Ι. – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016 22% 22%
  • Α.Ε.Ι. – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2015 72% 72%
  • Τ.Ε.Ι. – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2015 28% 28%
  • Α.Ε.Ι. – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 68% 68%
  • Τ.Ε.Ι. – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 32% 32%

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2017

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2015

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014