Κάθε χρόνο τα φροντιστήρια ‘’ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ’’ διοργανώνουν ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε οι μαθητές μας να ενημερωθούν και να επιλέξουν την κατεύθυνση και τις σχολές που τους ταιριάζουν.

Στα φροντιστήριά μας οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν «Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού» και με προσωπικές συναντήσεις με ειδικούς συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας να βοηθηθούν στις επιλογές τους.

Μετά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις εξειδικευμένα και καταρισμένα στελέχη των φροντιστηρίων μας αναλαμβάνουν να ενημερώσουν σε ατομικές συναντήσεις μαθητές και γονείς για όλες τις σχολές και τα τμήματα που έχει πρόσβαση ο υποψήφιος.