ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ    (2 ώρες/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                     (2 ώρες/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι    (1 ώρα/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ    (1 ώρα/εβδομάδα)