ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛ

*Οι ώρες των μαθημάτων ενδέχεται να διαφέρουν ανά εκπαιδευτική μονάδα.

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ
(2 ώρες/εβδομάδα)

ΑΛΓΕΒΡΑ
(2 ώρες/εβδομάδα)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
(1 ώρα/εβδομάδα)

ΦΥΣΙΚΗ
(1 ώρα/εβδομάδα)

ΧΗΜΕΙΑ
(1 ώρα/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 7 ώρες/εβδομάδα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(2 ώρες/εβδομάδα)


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(1 ώρα/εβδομάδα)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(1 ώρα/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 7 ώρες/εβδομάδα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(3 ώρες/εβδομάδα)

ΓΛΩΣΣΑ
(3 ώρες/εβδομάδα)


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(2 ώρα/εβδομάδα)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(2 ώρα/εβδομάδα)

ΣΥΝΟΛΟ: 10 ώρες/εβδομάδα