ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ    (3 ώρες/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                     (3 ώρες/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι    (1 ώρα/εβδομάδα)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ    (1 ώρα/εβδομάδα)